เชิญร่วมงาน Aisa Digital Expro 2018 งานจัดเเสดงสินค้า เทคโนโลยียุค 4.0

ก้าวสู่ดิจิทัลอนาคตใหม่ไปพร้อมกับงาน ASIA DIGITAL EXPO

งานที่จะปรับโฉมธุรกิจของคุณจากแพลตฟอร์ม ธุรกิจจากแบบอะนาล็อกให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

โดยดิจิทัลกูรู และมืออาชีพในธุรกิจดิจิทัลกว่า 100 ราย ไม่ว่าธุรกิจของคุณ

จะเป็นธุรกิจค้าปลีก โลจิสติกส์ การศึกษา สุขภาพ การท่องเที่ยว อาหารและการเกษตร

และทุกธุรกิจที่ต้องการปรับตัว เป็นผู้ประกอบการยุค 4.0

 

Digital Entrepreneur 4.0: ความท้าทายบทใหม่ที่ผู้ประกอบการSMEs.
ไทยต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 

 

 

Visitors: 136,391